toerenteller enz
Astyle houder
dashboard houder

Oliedrukmeter

  

Olietemperatuur

Olie druk sensor

Olie temperatuur sensor

Adapter ring tussen oliefilter en motorblok

Analoog

Digitaal

Oliedruk - olie temperatuur - watertemperatuur - Voltmeter

Diameter 52 mm

Hier bestellen

Water temperatuur

Volt meter 8- 15 Volt

incl. sensor

incl. sensor

voorbeeld

A style houder 52 mm

 voor  1 - 2 - 3 meters

Dashboard houders

Adapter ring tussen olie filter en motorblok

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

RUBBER AFDICHT RING

 VAN ADAPTER

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

RUBBER AFDICHT RING

VAN OLIE FILTER