Onderkant dashboard losmaken i.v.b Ventilator

Letop aan deze kant zit nog een imbus bout

(Cabine deur openen)