EBL en AGM

Accu's


Accu laadt niet op


Als een accu, ondanks een goed functionerend lader of dynamo niet volledig geladen kan worden is dat het gevolg van sulfatering.


Sulfatering heeft altijd blijvend capaciteitsverlies tot gevolg. Bij lichte sulfatering van een niet-gesloten accu kan een aangepast laadprogramma soms nog enig soelaas bieden, maar dat vergt veel tijd en aandacht met weinig kans op succes.


Sulfatering


Tijdens het ontladen van een accu wordt de actieve massa omgezet in loodsulfaat. Dit loodsulfaat heeft een fijne structuur en wordt door lading weer omgezet in looddioxide en sponsachtig lood.


Als nu na diepe ontlading de herlading achterwege blijft zal het loodsulfaat uitkristalliseren Deze grote kristallen verstoppen de poriën van de actieve massa en schermen het plaatoppervlak af waardoor lading onmogelijk is. Het gevolg van sulfatering is daardoor blijvend capaciteitsverlies.


Het gesulfateerd actief materiaal van de positieve plaat is vaak licht van kleur, kenmerkend is de zogenaamde sulfaatstreep op eenderde van de hoogte.


Bij sterke sulfatering kan de actieve massa uit het rooster worden gedrukt, vaak met kromgetrokken platen tot gevolg.


Bij het laden van gesulfateerde batterijen kunnen zich op de negatieve plaat dendrieten vormen: scherpe, naaldvormige kristallen die als brugjes tussen twee platen sluiting kunnen veroorzaken. Zo'n sluiting wordt door een accutester als celsluiting aangemerkt en vaak ten onrechte aan een fabricagefout toegeschreven!


Poolcorrosie


Corrosie van de metalen delen van een accu is het gevolg van een chemische reactie tussen de pool en de aansluitingen. Hier volgen een aantal oorzaken.

Oorzaak 1: galvanische corrosie


Galvanische corrosie wordt veroorzaakt door het potentiaalverschil tussen metalen die met elkaar in contact komen, in dit geval het materiaal van de pool en de aansluiting. Witte corrosie bestaat doorgaans uit lood- of zinkkristallen of, als de aansluitingen van aluminium zijn, uit aluminiumsulfaat. Als de aansluitingen van koper zijn zal de corrosie doorgaans uit blauwe kristallen bestaan. Heel vaak bestaat de corrosie uit een combinatie van van witte en blauwe kristallen: witte vanwege het lood in de aansluitklem en blauw door het koper in de kabel. Dit soort corrosie kan worden voorkomen door behandeling met een poolspray. Indien de corrosie reeds is ingetreden, eerst reinigen met een poolreiniger. Aansluitmateriaal eveneens reinigen en controleren op beschadigingen: een glad, goed aansluitend oppervlak is belangrijk voor een goede electrische geleiding.

Oorzaak 2: elektrolytische corrosie


Als de accu teveel elektrolyt bevat, dus boven het maximum peil of in ontladen toestand is (bij)gevuld kan door thermische expansie het zuur door de ventilatie-openingen naar buiten treden, in contact komen met de polen en aansluitingen en aldus corrosie veroorzaken. Dit probleem kan worden voorkomen door de accu met zorg te vullen.


Minder vaak voorkomend is dat het elektrolyt dat vanuit een slecht geconstrueerde accu langs de polen naar buiten 'kruipt' als gevolg van een slecht functionerende afsluiting. Met name bij accu's met een zijaansluiting kan dit probleem zich voordoen.

Oorzaak 3: atmosferische corrosie


Een andere oorzaak kan worden gevonden in de zwavelzuurdampen die ontstaan bij overlading en in combinatie met een slechte ventilatie de accupolen en aansluitingen kunnen aantasten. De oplossing is natuurlijk een goed laadregime en adequate ventilatie.

Conductance tester


De conductance-accutester is een praktische oplossing om de conditie van accu’s betrouwbaar te meten in ingebouwde toestand, zonder gevaar voor beschadiging van boordelektronica. Een test duurt slechts enkele seconden. Het is niet nodig de accu eerst op te laden en de test onttrekt geen lading aan de accu.


Een conductance-accutester meet de beschikbare actieve plaatoppervlakte in de accu. Deze staat in direct verband met de aanwezige koudstartstroom. Een gezonde accu heeft een hoge ‘conductance’, in het Nederlands: een hoog inwendig geleidingsvermogen. Als gevolg van veroudering van de accu, corrosie en sulfatatie neemt het actieve plaatoppervlak af en daalt de conductance en dus de beschikbare koudstartstroom.

Het extra dikke X-Frame® rooster met calcium-high tin technologie, de glasmatseparatie en de unieke koolstofadditieven in de actieve massa zorgen voor snelle ladingopname, lage zelfontlading en lange levensduur. Met magic eye ladingidicator. Toegepast in o.a. caravans, campers en watersport.

Voorbeeld Calcium accu 120Ah de accu voor uw camper

Afmetingen        506x182x210x233

12V 95Ah

Afmetingen        354x174x191x191

Parallelschakeling


Deze schakeling wordt bereikt: door alle pluspolen met elkaar door te verbinden en hetzelfde te doen met de minpolen, ontstaat een opstelling met gelijkblijvend voltage, maar met toegenomen amperage. Dus 2 x 12V 210Ah geeft 12V 420Ah.


Bij parallelschakelingen is het uiterst belangrijk dat de accu's gelijk in capaciteit en de doorverbindingen van gelijke dikte en lengte zijn. Zelfs dan is moeilijk te vermijden dat door verschil in interne weerstand één accu overladen zal worden en de andere zal sulfateren door onderlading.


Beter is 1 grote accu

Advies type accu in de camper :

gewoon lood of Calcium


GEEN AGM


Tenzij de lader geschikt is voor AGM

Laad spanning 14.7 volt


Of de lader is aangepast voor AGM      zie   EBL en AGM


  

zo maar wat weetjes

  

Installatie in een motorvoertuig


Bij alle voertuigen vanaf bouwjaar 1998 dient het instructieboekje te worden geraadpleegd alvorens de accu te ontkoppelen. Bij nalatigheid is de kans groot dat motormanagementsysteem en diverse accessoires zoals airbag, radio en navigator geheel ontregeld worden. In degelijke gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een externe stroombron om de instellingen te bewaren. Dit kan door middel van een kleine 12V accu of een gestabiliseerde lader zoals de VMF Medium met een aansluiting op de sigarettenaansteker.


Voor het overige dient bij de installatie van een accu de juiste volgorde in acht te worden genomen.


    Neem kennis van de veiligheidsvoorschriften

    Schakel alle gebruikers uit en neem de contactsleutel uit het slot

    Maak eerst de negatieve kabel los ter voorkoming van kortsluiting

    Vervolgens de positieve kabel losmaken

    Maak nieuwe accu, bak en aansluitingen grondig schoon

    Aansluitingen en polen licht insmeren met zuurvrije vaseline

    Plaats de nieuwe batterij en overtuig u van de juiste poolstand: pluspool komt overeen met positieve kabelklem

    Sluit de kabels in omgekeerde volgorde aan: dus eerst de positieve aansluiting, daarna de negatieve. Draai de klemmen stevig maar niet overdreven aan.

    Bij motorrijwielen: bevestig eventuele gasafvoerslang, er daarbij voor zorgend dat op ca 3cm van ieder einde een sneetje in de slang is aangebracht. Bij eventuele verstopping of beknelling van de slang zal dit als overdrukventiel werken.

    Zorg dat de accu goed is vastgezet en controleer waar mogelijk het electrolytniveau.


Neem nooit, terwijl de motor loopt, een van de accuklemmen los.

De dynamo levert doorgaans een veel hogere spanning dan de accuspanning. De accu functioneert hierbij als condensator zodat de systeemspanning niet te hoog oploopt. Neemt men tijdens het draaien van de motor een van de accuklemmen los, dan kan daardoor kan de systeemspanning veel hoger worden met als gevolg totale vernieling van het elektrische systeem.

Er wordt vaak gedacht dat elke lader de accu vol kan krijgen als de laadtijd maar lang genoeg is. Maar helaas zal de accu schade ondervinden van een te kleine laadstroom. Dit wordt veroorzaakt door de stratificatie van het zuur. Dit houdt in dat door de zwaartekracht het vrij-komende zware zuur (tijdens het laden) onderin de accu zal blijven. Indien de laadstroom groot genoeg is, zal een redelijke gassing in de accu ontstaan. Dit “gassen” zorgt voor een goede zuurmenging in de accu. Aan het einde van de lading heeft bij een goede zuurmenging het zuur onderin de accu ongeveer het zelfde gewicht als bovenin de accu. Dit zal de levensduur van de accu aanmerkelijk vergroten. Daarom is het zaak om een zogenaamde IU lader te gebruiken met daarbij een laadstroom van minimaal 8% van de Cn (nominale capaciteit) van de accu.

De laadstroom en de accu lader