omschakelen wal - omvormer
sinus

Automatisch omschakelen omvormer - walstroom

  

Afmeting 145 x 100 x 45 mm

Eenvoudiger kan het niet

walstroom in

230 V

 

230 V uit naar b.v koelkast

en  accu lader (Electroblok)

  

Omvormer 230 V in

230 V uit naar

 wandkontakt dozen

De aansluitingen naar wandcontactdozen los nemen in de camper

Deze weer aansluiten op de  output  van de switch


De 230 V aansluitingen koelkast en electroblok los nemen in de camper

Deze weer aansluiten op de aansluiting  out  van de switch

PRIORITYSWITCH is an intelligent system that allows the use of the inverter and batteries only when it is really necessary. It is a management system of the 230V, useful when the plant has two power sources: power grid and an inverter connected to the battery.

By connecting the two power sources to the input of the PRIORITYSWITCH, the external grid will always have the priority.

There are two outputs, the first one to connect all loads to be used only when main network is present, such as air conditioners, refrigerators and other big loads; the second output, instead, is dedicated to all the accessories that can be powered either by the inverter than from the main, for example, the 230V sockets of the vehicle or vessel.

De priority switch is een switch voor het beheer van 230V, voor als een installatie twee krachtbronnen heeft, namelijk de hoofdbron met 230V en een tweede die van de omvormer afkomstig is.


Door deze twee krachtbronnen met de ingang van de NDS SP230 te verbinden, zal het vaste netwerk altijd prioriteit hebben om de 230V-installatie te voeden.


Een intelligent systeem dat ervoor zorgt dat de omvormer en de accu’s alleen worden gebruikt al het echt nodig is!


Er zijn 2 uitgangen op de NDS SP230 priority switch, de eerste om alle apparaten mee te verbinden die alleen worden gebruikt als het vaste netwerk aanwezig is, zoals eens airco, koelkast en andere grootgebruikers, de tweede uitgang is bedoeld voor alle extra apparaten die ofwel door de omvormer of door het vaste netwerk kunnen worden gevoed, bijvoorbeeld de 230V stopcontacten van het voertuig of het schip.

Walstroom - omvormer omschakelen